Effektiv innsamling av infrastruktur-relaterte data

Det her er SINUS infra og SINUS photo

SINUS infra og SINUS photo er produkter som gir deg mulighet til å registrere infrastrukturrelaterte data på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte både fra bilder, kart og ute i felt.

SINUS er tilpasset for bruk både på kontor og ute i felt. Uavhengig av om man jobber i felt eller fra kontoret kan man lagre kvalitetssikrede data direkte til f.eks. NVDB, ditt eget system eller i en løsning basert på Trionas produkt TNE, uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Produktene er tilpasset mobile plattformer som f.eks. nettbrett, og håndterer alle typer GNSS’er slik at den tilfredsstiller f.eks. Statens vegvesen sine strenge krav til inndatering i NVDB.

Ca 60 organisasjoner bruker SINUS infra og SINUS photo i dag.

Datafangst

Ved å ta panoramabilder av hele nettverket får vi ”vegen/jernbanen inn på kontoret” i SINUS photo. All synlig informasjon blir tilgjengelig fra kontorpulten, og dokumentasjon man ellers måtte ut på vegen for å verifisere kan nå verifiseres fra kontoret. Alle synlige objekter kan også hentes fra bildene og lagres i databasen. Man kan også fange data manuelt i felt med SINUS infra.

Registrere data

Data registreres i SINUS infra og SINUS photo på en trygg og effektiv måte med verktøy spesialtilpasset til formålet. Funksjonaliteten for kontorbruk er ulik funksjonalitetsbehovet for våre mobile klienter ute på vegen (som brukes for direkte registrering i felt). Ved å tilpasse verktøyene til behovet effektiviserer vi prosessen med å registrere og ajourholde dataene.

Lagre data

SINUS infra og SINUS photo kan lagre dataene sine i den norske NVDB (Nasjonal VegDataBank), ditt eget system, i en løsning basert på Trionas produkt TNE (Transport Network Engine) eller hvilken som helst database modellert for lagring av infrastrukturrelaterte data. Det gjør SINUS-produktene aktuelle også for andre lands infrastruktureiere, i første omgang kanskje Sverige og Finland.

Bruke data

Nytten av å ha oppdaterte og komplette infrastrukturdata lagret på en veldokumentert og lett tilgjengelig form er meget stor. Innsamlede data brukes til alt fra planlegging av nye strekninger, via trafikk og transport til styring av drift og vedlikehold. Dataene gir også god budsjett- og kostnadskontroll.

Vi bruker SINUS infra og SINUS photo

Triona SINUS infra references logos
Per Ola Roald

Vil du vite mer om våre produkter
SINUS infra og SINUS photo?

Spør Per Ola!

For mer informasjon om våre produkter SINUS infra og SINUS photo,
spør Per Ola.

Per Ola Roald, tlf: +47 950 52 596

Vil du vite mer om våre produkter
SINUS infra og SINUS photo?

Spør Per Ola!

For mer informasjon om våre produkter SINUS infra og SINUS photo,
spør Per Ola.

Per Ola Roald, tlf: +47 950 52 596