SINUS infra

SINUS infra

SINUS infra brukes både av vegholder og entreprenørene, hvor vegholder kan være stat, fylke, kommune eller skogs/energiselskap. SINUS infra kan kjøres på Windows, IOS og Android. Systemet bruker nettbrettets/mobilens nettleseren og er dermed uavhengig av plattform.


Systemet har rik funksjonalitet med bla.:

  • Automatisk visning av kart «der du er»
  • Velg søkeradius for objekter
  • Søk frem nærliggende objekter
  • Kan vise alle objekter i kartet
  • Registrere, redigere og slette objekter, med direkte lagring i NVDB, ditt eget system eller i en løsning basert på Trionas produkt TNE (Transport Network Engine)
  • Enkel visning av vegbilder
  • Filterfunksjoner for objekter
  • Meldingsmodul med funksjonalitet for å melde utførte oppgaver
  • Visning av melding/oppgaver som er delegert til brukeren
Per Ola Roald

Vil du vite mer om våre produkter
SINUS infra og SINUS photo?

Spør Per Ola!

For mer informasjon om våre produkter SINUS infra og SINUS photo,
spør Per Ola.

Per Ola Roald, tlf: +47 950 52 596

Vil du vite mer om våre produkter
SINUS infra og SINUS photo?

Spør Per Ola!

For mer informasjon om våre produkter SINUS infra og SINUS photo,
spør Per Ola.

Per Ola Roald, tlf: +47 950 52 596