SINUS photo

SINUS photo

SINUS photo er tilpasset for optimal bruk på kontoret. SINUS photo er tett integrert med 360° panoramabildene.

Veg- eller banenettet fotograferes med utstyr som monteres på bil eller tog. Kameratårnet har seks kameraer, som utløses hver femte meter, styrt av en nøyaktig GPS.

Etter avsluttet fotografering bearbeides alle bildene i kraftige datamaskiner. Sluttproduktet blir koordinatfestede 360° panoramabilder som kan brukes både i SINUS infra og i SINUS photo.

Ikke bare veger og jernbanestrekninger, men også stier i skog og mark kan fotograferes. Kameratårnet kan monteres enten fremst i et tog, på en sykkel/motorsykkel eller også på en ryggsekk.


Systemet har rik funksjonalitet med bla.:

  • Visning av veg- eller banebilder synkronisert med kart
  • Vising av objekter i kart
  • Vising av vegbilde av objekt
  • Registrere, redigere og slette objekter, med direkte lagring i NVDB, ditt eget system eller i en løsning basert på Trionas produkt TNE (Transport Network Engine)
  • Registreringsmodul der man går gjennom vegbilder for å registrere objekter
  • Innebygd modul for meldinger, der meldinger kan knyttes til objekter
  • Registrering av dokumentasjonsobjekter med opplasting av bilde eller fil til f.eks. NVDB
  • Fotogrammetri. Ta mål i bildene. Lengdemål og arealmål. Finn posisjon ut ifra bildene
Per Ola Roald

Vil du vite mer om våre produkter
SINUS infra og SINUS photo?

Spør Per Ola!

For mer informasjon om våre produkter SINUS infra og SINUS photo,
spør Per Ola.

Per Ola Roald, tlf: +47 950 52 596

Vil du vite mer om våre produkter
SINUS infra og SINUS photo?

Spør Per Ola!

For mer informasjon om våre produkter SINUS infra og SINUS photo,
spør Per Ola.

Per Ola Roald, tlf: +47 950 52 596