Mer Om SINUS infra og SINUS photo

Mer Om SINUS infra og SINUS photo

SINUS infra og SINUS photo er webbasert produkter som gjør deg i stand til å registrere og forvalte infrastrukturrelaterte data på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte.

SINUS infra brukes både på kontor og ute i felt. SINUS infra brukes både av vegholdere og entreprenører, og er utviklet med tanke på effektiv støtte av kundens oppgaver. SINUS infra kan knyttes til alle typer GNSS’er. SINUS photo er basert på 360° panoramabildene fra veg eller jernbane og knytter sammen kartet og fagdataene slik at man får en effektiv registrering av infrasturkturrelaterte data. SINUS photo brukes også av entreprenørene for å ha kontroll på tilstand for vegobjektene.

Per Ola Roald

Vil du vite mer om våre produkter
SINUS infra og SINUS photo?

Spør Per Ola!

For mer informasjon om våre produkter SINUS infra og SINUS photo,
spør Per Ola.

Per Ola Roald, tlf: +47 950 52 596

Vil du vite mer om våre produkter
SINUS infra og SINUS photo?

Spør Per Ola!

For mer informasjon om våre produkter SINUS infra og SINUS photo,
spør Per Ola.

Per Ola Roald, tlf: +47 950 52 596